Semináře, výuka                                                        

 

Daniel Matoušů 

Semináře jsou zaměřeny na energetický rozsah lidských sil. 

Seznamují posluchače s možností spoluprace s vesmírnými bytostmi, o prostoru ve vesmíru a cestování v něm a hovořím také o energiích zemřelých.

 

Výuka  ENERGIE V NÁS provází  posluchače základními propojeními energií v lidském těle, ukazuje důležitost čaker a aury.

Průběžně poznáte propojování lidí nejen se světy zemřelých, ale naleznete zde varianty a možnosti propojování lidí s bytostmi ve vesmíru.

A můžete nalézt sounáležitost mezi stravou, slovem i pohybem.

 

Výuka obsahuje tři části:   

 

ENERGIE V NÁS část 1 - seznámíte se s drahami čaker, jejich energií a významem

                                        - podrobně se seznámíte s aurou, jejími vibracemi a spojením 

                                          s fyzickým tělem.

 

ENERGIE V NÁS část 2 - seznámíte se s drahami spojující lidské bytosti s jinými bytostmi 

                                          ve vesmíru

                                        - seznámíte se  s místy ve vesmíru ve kterých se nachází duše 

                                          zemřelých.

 

ENERGIE V NÁS část 3 - stavbu těla i ducha tvoří strava, propojením struktury stravy s

                                           jemnohmotnými těly dosáhneme energetické rovnosti

                                         - poznáte, že opodstatněné cvičení vede k rovnováze energií v 

                                           celé osobnosti

                                         - rétorika  stabilizuje duši i tělo.

                                        

Cena výuky  je 2.000,- Kč

 

                                                            

 

 

Ing.Blanka Mikulová 

Na seminářích automatické kresby seznamuji posluchače jak v sobě najít propojení mezi jimi a vesmírem pomocí kresby.

 

Prostřednictvím semináře  AUTOMATICKÁ KRESBA se můžete seznámit se základními technikami, postupem a významem tohoto oboru.

 

Seminář se skládá ze tří částí:

 

AUTOMATICKÁ KRESBA část 1 - posluchači se seznámí se základními technikami,

                                                      - postupné seznamení posluchačů s vlastním rukopisem.

                                                   

AUTOMATICKÁ KRESBA část 2 - posluchači poznávají energetický systém, kterými jsou

                                                         čakry, aura.

                                                      

AUTOMATICKÁ KRESBA část 3 - pochopení vlastní síly a energií,

                                                       - zobrazení své osobnosti kresbou.

 

Cena semináře je 2.000,- Kč

 

                           

                                          

                      Semináře a výuka se konají v hotelu Anette, ul. Svornosti 28, Praha 5.