Odvádění duší zemřelých                                         

 

- Pomáhám duším zůstávájícím v časoprostoru a navádím je na novou cestu do vesmíru.

V případě, že si uvědomíte, že ve vaší blízkosti, nebo prostoru se nachází zemřelí, mohu jim pomoci.

Tyto duše nesmí zůstávat v přítomnosti kam již nepatří a je nezbytné, aby byly odvedeny.

 

- Pomáhám duším padlých vojáků v odchodu do nového prostředí ve vesmíru.

Věnuji se uvolňování energií těchto lidí z válečných bojišť, kde mohou přebývat i stovky let.

Tato místa mají sloužit k novému životu, nemají být energeticky uzavírána a zadžována zemřelými.

 

Cena dle náročnosti

 

 

                   

          Odvádění duší zemřelých je rozsáhlý proces, který vyžaduje kázeň a řád.