Poradenství Daniel Matoušů                                      

 
 
 
Při poradenství mohu pomoci při řešení dlouhodobých problémů, které mohou souviset s psychickými, zdravotními a vztahovými situacemi. V některých případech stačí k objasnění či odstranění problému jedna konzultace, někdy je potřeba k odstranění delší období a intenzivnější práce, která vede k nápravě již vzniklých situací, problémů, bloků, nemocí, strachů atd. 

Při setkáních dochází k uvolnění energií v drahách i bodech energetického těla a tím se odstraňují zábrany, nemoci, pochybnosti, zloba... Vytváří se nové pocity a emoce, které vedou klienta na novou životní cestu.

 

Mohou být odstraněny následky karmy. A tím se vám obnovuje duševní síla i kouzlo vaší osobnosti.

K rozvoji vaší osobnosti přispěje také nahlédnutí do center čaker a oblasti aury. Jejich přečtením vám mohu poradit v čem jste silní, nejistí, nerozhodní i krásní.

Mohu vám pomoci nalézt vaše životní poslání a vaši životní cestu, kterou máte pro tento život danou i když k tomu okolnosti mnohdy nepřejí.

 

Poradenství mohou probíhat jako

  • osobní setkání v délce 1- 1,5 hod, cena 1 000,- Kč
  • telefonické v délce 1- 1,5 hod, cena 1 500,- Kč
  • na dálku formou mailu napište vaše problémy a zpět vám zašlu výklad, případně obázky s popisem, cena dle náročnosti.

 

Dále nabízím:

  •  odvádění duší zemřelých 

Pomáhám duším zůstávájícím v časoprostoru a navádím je na novou cestu do vesmíru.

V případě, že si uvědomíte, že ve vaší blízkosti, nebo prostoru se nachází zemřelí, mohu jim pomoci k odchodu. Tyto duše nesmí zůstávat v přítomnosti, kam již nepatří a je nezbytné, aby byly odvedeny.

 

Pomáhám duším padlých vojáků v odchodu do nového prostředí ve vesmíru.

Věnuji se uvolňování energií těchto lidí z válečných bojišť, kde mohou přebývat i stovky let. Tato místa mají sloužit k novému životu, nemají být energeticky uzavírána a zadžována zemřelými.

Cena dle náročnosti

 

 

  • odstraňování energetických útoků, čištění prostoru  

Energetická napadení nemusí způsobovat zemřelí.

Lidé žijící v současnosti dokáží ochromit nebo i zničit celého člověka. Užívají k tomu častokrát již nyní nabytých znalostí v oborech alternativních a používají je k osobnímu prospěchu.

Energetické útoky jsou mnohdy pro běžnou veřejnost neviditelné, napadený člověk strádá a postupně chromne i fyzicky. Není schopen cítit a vnímat sebe, postupně i okolí a dochází i k fyzickému oslabení.

Stádia napadení jsou různá a z počátku ne příliš vnímatelná.

Je možné tyto útoky odhalit a mnohdy je zmírnit nebo i odstranit.

Mohu vám pomoci zjistit vaši situaci a popřípadě pracovat na eliminaci poškození.

Cena dle náročnosti

 

 

 

Daniel Matoušů a Ing. Blanka Mikulová nabízí také společné poradenství -

tuto službu nabízíme těm klientům u kterých je to vhodné.

Cena 2.000,- Kč                                                                                                                                                                                          

 

                                                                                     

 

 

Potřebujete - li poradit a pomoci, a nemůžete se dostavit, je možné uskutečnit práci bez osobního setkání.

Napište nebo zavolejte a popište vaši situaci na jejímž základě můžeme  pracovat.

 

Cena dle náročnosti

 

 

Bank. spoj.: Equa bank -

č. ú. - 1016657896 / 6100