Poradenství Daniel Matoušů                                      

Mohu vám pomoci, poradit:
- osobní poradenství,
- odstraňování energetických útoků, čištění prostoru,
- odvádění duší zemřelých,
- výklad na dálku.
 
 

Při osobním poradenství mohu pomoci při řešení dlouhodobých problémů, které mohou souviset s psychickými, zdravotními a vztahovými situacemi. V některých případech stačí k objasnění či odstranění problému jedna konzultace, někdy je potřeba k odstranění delší období a intenzivnější práce, která vede k nápravě již vzniklých situací, problémů, bloků, nemocí, strachů atd. 

Při setkáních dochází k uvolnění energií v drahách i bodech energetického těla a tím se odstraňují zábrany, nemoci, pochybnosti, zloba... Vytváří se nové pocity a emoce, které vedou klienta na novou životní cestu.

Při setkání vám mohu pomoci postupně odstranit následky karmy, díky kterým cítíte více utrpení a strádání než je únosné i nutné. Odstraněním minulosti se vám může vrátit duševní síla i kouzlo vaší osobnosti.

Dále vám mohu pomoci v rozvoji vaší osobnosti tím, že vám sdělím co se nachází v centrech čaker a oblastech aury. Jejich přečtením vám mohu poradit v čem jste silní, nejistí, nerozhodní i krásní.

Mohu vám pomoci nalézt vaše životní poslání a vaši životní cestu, kterou máte pro tento život danou i když k tomu okolnosti mnohdy nepřejí.

Cena je 1.000,-

 

Odstraňování energetických útoků, čištění prostoru  

Energetická napadení nemusí způsobovat zemřelí.

Lidé žijící v současnosti dokáží ochromit nebo i zničit celého člověka. Užívají k tomu častokrát již nyní nabytých znalostí v oborech alternativních a používají je k osobnímu prospěchu.

Energetické útoky jsou mnohdy pro běžnou veřejnost neviditelné, napadený člověk strádá a postupně chromne i fyzicky. Není schopen cítit a vnímat sebe, postupně i okolí a dochází i k fyzickému oslabení.

Stádia napadení jsou různá a z počátku ne příliš vnímatelná.

Je možné tyto útoky odhalit a mnohdy je zmírnit nebo i odstranit.

Mohu vám pomoci zjistit vaši situaci a popřípadě pracovat na eliminaci poškození.

Cena dle náročnosti

 

Odvádění duší zemřelých 

Pomáhám duším zůstávájícím v časoprostoru a navádím je na novou cestu do vesmíru.

V případě, že si uvědomíte, že ve vaší blízkosti, nebo prostoru se nachází zemřelí, mohu jim pomoci k odchodu. Tyto duše nesmí zůstávat v přítomnosti, kam již nepatří a je nezbytné, aby byly odvedeny.

 

Pomáhám duším padlých vojáků v odchodu do nového prostředí ve vesmíru.

Věnuji se uvolňování energií těchto lidí z válečných bojišť, kde mohou přebývat i stovky let. Tato místa mají sloužit k novému životu, nemají být energeticky uzavírána a zadžována zemřelými.

Cena dle náročnosti

 

Výklad na dálku 

Potřebujete - li poradit a pomoci, a nemůžete se dostavit, je možné uskutečnit práci bez osobního setkání.

Napište nebo zavolejte a popište vaši situaci na jejímž základě můžeme  pracovat.

Cena dle náročnosti

 

 

Bank. spoj.: Equa bank -

č. ú. - 1016657896 / 6100

 

 

Daniel Matoušů a Ing. Blanka Mikulová nabízí také společné poradenství -

tuto službu nabízíme těm klientům u kterých je to vhodné.

Cena je 2.000,-                                                                                                                                                                                           

 

                                                                                     

 

 

Potřebujete - li poradit a pomoci, a nemůžete se dostavit, je možné uskutečnit práci bez osobního setkání.

Napište nebo zavolejte a popište vaši situaci na jejímž základě můžeme  pracovat.

 

Cena dle náročnosti

 

 

Bank. spoj.: Equa bank -

č. ú. - 1016657896 / 6100