Poradenství                                                                

 
Daniel Matoušů -
 

mohu pomoci při řešení dlouhodobých problémů psychických, zdravotních a vztahových. V některých případech stačí k objasnění, odstranění problému jedna konzultace, někdy je potřeba k odstranění delší období a intenzivnější práce, která vede k nápravě již vzniklých situací, problémů, bloků, nemocí, strachů atd. 

Při setkáních dochází k uvolnění energií v drahách i bodech energetického těla a tím se odstraňují zábrany, nemoci, pochybnosti, zloba... Vytváří se nové pocity a emoce, které vedou klienta na novou životní cestu.

Při setkání vám mohu pomoci postupně odstranit následky karmy, díky kterým cítíte více utrpení a strádání než je únosné i nutné. Odstraněním minulosti se vám může vrátit duševní síla i kouzlo vaší osobnosti.

Dále vám mohu pomoci v rozvoji vaší osobnosti tím, že vám sdělím co se nachází v centrech čaker a oblastech aury. Jejich přečtením vám mohu poradit v čem jste silní, nejistí, nerozhodní i krásní.

Mohu vám pomoci nalézt vaše životní poslání a vaši životní cestu, kterou máte pro tento život danou i když k tomu okolnosti mnohdy nepřejí.

 

Cena je 1.000,-

 

 

Ing. Blanka Mikulová

automatickou kresbou vás seznámím 

- s vaší osobní situací

- s partnerskými vztahy, jejich problémy, příčinami a řešení

- s rodinnými vztahy, nalezení  problému a řešení

- s pracovními problémy a vztahy

- s karmickou zátěží

- s energiemi v bytě, domě, kanceláři atd., dle doneseného či na místě namalovaného plánku

- s energiemi předmětů, zda člověku prospívají či nikoli atd.

 

Při práci používám automatickou kresbu, kyvadlo, karty, případně doporučuji bylinky.

 

Cena  je 1.000,-

 

 

Daniel Matoušů a Ing. Blanka Mikulová nabízí také společné poradenství -

tuto službu nabízíme těm klientům u kterých je to vhodné.

 

Cena je 2.000,-