Úvod                                                                                            

 

                             

Daniel Matoušů pochází z Ostravy kde vystudoval:

 

LŠU výtvarný obor,

gymnázium pro vrcholové sportovce,

v 80tých letech odchází do Prahy kde se věnuje výtvarné činnosti - výstavy Praha, Holandsko, USA,

studuje kurzy - masérský, lymfatické masáže, reflexní terapii.

 

Od mládí se věnuje vesmíru a vesmírným silám.

Doba dětství a dospívání jej přivedla k vnémání a cítění vesmírných sil i energetických bytostí, které se nachází v časoprostoru a také nás vedou a učí.

V dospělosti nalezl svůj dar jasnozřivosti, díky kterému pomáhá pochopit úděl mnoha jedincům.

 

V průběhu let se věnuje:

seminářům (např. Křišťálová univerzita Praha, hotel Anette)

přednáškám ( Modrá brána, čajovna Bílý Jeřáb, Minerva, Ezotera, Miluj Svůj Život, čajovna U Džoudyho, hotel Anette)

cvičení DAM ( Sokol Karlín Praha)

poradenství

specializací je: odvádění duší zemřelých, odstraňování energetických útoků.

 

 

 

Blanka Mikulová pochází z Loun, zde vystudovala:

 

základní a střední školu,

po vystudování vysoké školy zakotvila v Praze a zde žije dodnes.

 

Má vztah k přírodě, vesmíru a díky své náročné osobní cestě našla oblast esoteriky.

Potkala několik osobností, které ji naznačily cestu jejího dalšího rozvoje.Díky inspiraci těchto lidí našla svůj obor, ve kterém pokračuje s Danielem Matoušů.

 

Věnuje se:

poradenství

seminářům (např. Minerva, Miluj Svůj Život)

specializací je: automatická kresba, byliny, práce s kyvadlem,výklad karet.